Wyniki rekrutacji

Pierwszeństwo w przyjęciu do naszego przedszkola mają rodzeństwa absolwentów oraz dzieci uczęszczających do przedszkola lub szkoły Fundacji na rzecz Rodziny.