Wpisowe i zniżki

1200 zł  w przypadku przyjęcia  dziecka do przedszkola

1000 zł w przypadku przyjęcia 2-ego dziecka

800 zł w przypadku przyjęcia do przedszkola 3-ego dziecka

400 zł w przypadku przyjęcia do przedszkola 4-ego dziecka

0 zł w przypadku przyjęcia do przedszkola 5 – ego i kolejnego dziecka


Pieniądze można wpłacać w sekretariacie albo na konto. 

Katolickie Przedszkole Fundacji na rzecz Rodziny 

ul. Przy Bażantarni 3 

02-793 Warszawa

 ING Bank Śląski o/Belgradzka 

55 1050 1025 1000 0023 2571 0966

 W tytule: WPISOWE- imię i nazwisko dziecka. 

(wpłata wpisowego po pozytywnym przebiegu rozmowy rekrutacyjnej jest gwarancją miejsca w przedszkolu Mała Droga i jest podstawą do rozpoczęcia procedury przyjęcia dziecka)