Plan dnia

Przedszkole pracuje od godz. 7.30 do 17.30 

 7.30 -  8.45 zabawy dowolne, rozwijanie zainteresowań dzieci

8.45 - 9.00 modlitwa poranna

9.00 -  9.30 śniadanie 

10.00 - 12.00 zajęcia dydaktyczne, przygotowanie do kolejnego etapu edukacyjnego, pobyt na placu zabaw, spacer

12.00 – 13.00 obiad, odpoczynek, słuchowisko

13.00 – 14.45 odpoczynek dzieci młodszych, zajęcia dodatkowe  dzieci starszych, zajęcia indywidulane

14.45 – 15.15 podwieczorek 

15.15 – 17.30 zabawy dowolne / wyjście na dwór