NR RACHUNKU BANKOWEGO W ING Banku Śląskim

55 1050 1025 1000 0023 2571 0966

NIP

951-214-71-07

REGON

146439027

NR WPISU W EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

123/PN/04[2]