Wicedyrektor przedszkola, nauczycielka, wychowawczyni grupy Małych Rybek
Katarzyna Błażejczyk

Od zawsze lubiłam opiekować się dziećmi. Zrealizowałam swoje młodzieńcze marzenia i dlatego tu jestem.

W zajęciach wprowadzam elementy pedagogiki Montessori, dzięki którym dzieci stają się bardziej zaradne w myśl hasła: „Pozwól mi zrobić to samodzielnie”.

Jestem nauczycielem z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a później uzupełniłam swoje kwalifikacje o pedagogikę Marii Montessori na UMCS w Lublinie. Pośród wielu kursów podnoszących moje kwalifikacje zawodowe ukończyłam m.in. kurs ceramiki I stopnia.

Pracowałam z dziećmi w różnym wieku – również z gimnazjalistami - ale najwięcej przyjemności sprawia mi praca z przedszkolakami.


Moją wielką pasją jest aktywne obcowanie z przyrodą, poznawanie nowych miejsc i krajobrazów. Swoje zainteresowania próbuję przekazywać dzieciom – uwrażliwiać je na przyrodę, zachęcać do jazdy na rowerze, zapoznawać z zasadami zdrowego odżywianie, z dbaniem o planetę. Zwracam szczególną uwagę na usamodzielnianie dzieci oraz rozwój ich umiejętności poznawczych. Bardzo lubię obserwować, jak dzieci przestają potrzebować pomocy dorosłych w czynnościach dnia codziennego i czerpią ogromną radość ze swojej samodzielności. Cenię dobry humor i uwielbiam żarciki ;-)