Psycholog


Psycholog
Kinga Przybyła

Nawiązując relację z dzieckiem staram się stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której może zmierzyć się ono ze swoimi trudnościami, a także poznać swoje mocne strony.

W pracy z małym człowiekiem bliskie jest mi przesłanie Janusza Korczaka: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pośród moich wielu dodatkowych szkoleń zawodowych szczególnie cenię sobie kurs Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży CBT oraz kurs Wczesnego wspomagania jako zwiększania szans edukacyjnych dziecka. Od wielu lat pracuję jako psycholog z dziećmi i ich rodzicami. 

W przedszkolu "Mała Droga" czuwam nad prawidłowym rozwojem każdego dziecka,  prowadzę  zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne, treningi umiejętności społecznych (TUS), wspieram dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wiele satysfakcji sprawia  mi współpraca z rodzicami oraz  prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych w ramach „Szkoły dla rodziców i wychowawców”. Współpracuję również z poradnią psychologiczną, w której prowadzę terapię dzieci z całościowymi trudnościami w rozwoju, nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami emocjonalnymi.

Jestem mamą dwóch córek i syna oraz miłośniczką podróży, dobrego kina i kotów.