Nauczycielka, wychowawczyni grupy Wielorybów (czyli Zerówki)
Maria Szot

Moje osobiste doświadczenia z lat dziecinnych przyczyniły się do odkrywania roli nauczyciela w życiu małego człowieka.

Późniejsze doświadczenia pracy jako opiekunki – radość, którą widziałam u dzieci w kontakcie ze mną, i zaufanie, jakie okazywali mi ich rodzice - sprawiły, że wybór studiów pedagogicznych był zupełnie naturalny.

Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ze specjalizacją glottodydaktyka i nauczanie zintegrowane. Studia uwrażliwiły mnie na potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju mowy dzieci oraz wczesnego wprowadzania dzieci w naukę czytania i pisania.
Ukończyłam też katechetyczne studia podyplomowe i z radością dzielę się z naszymi przedszkolakami wiarą, między innymi przez odgrywanie scenek biblijnych, śpiewanie piosenek, układy taneczne, zadania plastyczne i zagadki.
Przez wiele lat śpiewałam i tańczyłam w zespole ludowym. Do dziś wielką radość sprawia mi taniec i śpiew, które chętnie wykorzystuję w swojej pracy z dziećmi.