Nauczycielka wspomagająca, pedagog specjalny


Nauczycielka wspomagająca, pedagog specjalny
Arletta Chełstowska

Obejmuję kompleksową opieką przedszkolaki wymagające specjalnego wsparcia, wspomagając ich rozwój i przygotowanie do nauki w szkole. Prowadzę konsultacje z rodzicami.

Pomagam w analizie specjalnych potrzeb dzieci. Diagnozuję i prowadzę terapię integracji sensorycznej dla dzieci wymagających tej formy wsparcia. Jestem pedagogiem specjalnym – specjalistą edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu, terapeutą pedagogicznym o specjalności wspomaganie rozwoju dziecka oraz specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się - a także pedagogiem szkolnym, certyfikowanym terapeutą i diagnostą integracji sensorycznej oraz logopedą, położną i wykładowcą studiów podyplomowych kształcących przyszłych pedagogów specjalnych.

Szczególnie interesują mnie zagadnienia związane z neurofizjologią rozwojową, zaburzeniami struktury i funkcji ośrodkowego układu nerwowego oraz metody szeroko rozumianej terapii tych zaburzeń. Zainteresowałam się tą problematyką, kiedy w mojej najbliższej rodzinie pojawiła się osoba z zespołem Aspergera.
Jestem mężatką, mamą młodego mężczyzny, inżyniera biomedyka, absolwenta Politechniki Warszawskiej. Członkami mojej rodziny są również Lawa i Yoda, dwie piękne sznaucerki.