Logopeda
Marta Haft-Szatyńska

Jako logopeda przeprowadzam badania przesiewowe i diagnozuję dzieci.

Takie działania pozwalają na zaopiekowanie się dziećmi przejawiającymi trudności w mówieniu, dla których opracowuję i przeprowadzam indywidualną terapię. Zajmuję się dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią oraz innymi zaburzeniami mowy, w tym tymi, które towarzyszą  autyzmowi. Współpracuję również z poradnią psychologiczną, gdzie prowadzę indywidualną terapię logopedyczną dzieci.

Staram się nieustannie ulepszać swój warsztat pracy, biorąc udział w różnych konferencjach, kursach i szkoleniach. Posiadam uprawnienia do prowadzenia zajeć logorytmicznych i terapii ręki. Ukończyłam również etykę oraz pedagogikę, ważne są dla mnie uniwersalne zasady oraz przekazywanie prawdy, dobra i piękna. 

Za bardzo istotne  uważam nieustanne poznawanie dziecka, nawiązanie przyjaznej relacji i indywidualne podejście, podkreślające ważność oraz wyjątkowość każdego podopiecznego.

Jestem mamą dwóch synów i córki. Bardzo lubię muzykę oraz spędzanie czasu ze swoją rodziną.