WRAŻLIWOŚĆ

W naszym przedszkolu chcemy być wrażliwi na indywidualne potrzeby każdego dziecka oraz uczyć dzieci wrażliwości na potrzeby innych.

Praktyczne umiejętności społeczne, których chcemy uczyć, pomagają przeżywać własne emocje, z otwartością i szacunkiem komunikować się z innymi, rozumieć normy zachowań.
Zauważanie otaczającej nas przyrody i docenianie wartości kultury to także składniki ludzkiej wrażliwości, którą chcemy kształtować w naszych podopiecznych.

Dzieci uczą się, jak ważne jest dbanie o zwierzęta i wrażliwość na ich potrzeby np. budowa karmików dla ptaków, odpowiednie traktowanie zwierząt w domu. Wspólne sadzimy kwiaty, dbamy o kącik przyrody w przedszkolu. Przybliżamy dzieciom zasady i sens recyklingu, oszczędzania wody, utrzymywania naszego otoczenia w ładzie i porządku.

Chcemy uwrażliwiać przedszkolaki na piękno obecne w drugim człowieku, w świecie przyrody i w sztuce. Docenienie piękna łączy się z szacunkiem dla niego. Dlatego staramy się wspólnie poznawać zasady właściwego traktowania innych ludzi i prawidłowego zachowania na łonie natury. Słuchamy muzyki klasycznej, słuchamy bajek i opowiadań, oglądamy dzieła sztuki, a także sami tworzymy wiele prac plastycznych  z wykorzystaniem różnych materiałów i technik.