WPROWADZENIE W WIARĘ

Jesteśmy świadomi, że troska o całościowy rozwój dziecka, wprowadzanie do modlitwy i liturgii Kościoła, kształtowanie otwartości na innych ludzi, na działanie Boga w naszym życiu i na piękno stworzenia przygotowują naszych podopiecznych, by stopniowo osiągali chrześcijańską dojrzałość.

Zapamiętane z dzieciństwa doświadczenie obecności Boga, pozytywne uczestnictwo we wspólnocie Kościoła i doznanie ludzkiej troski i dobra nie jednemu pomogły przejść bez szwanku przez kryzysy dorosłości.

W przedszkolu zachęcamy dzieci do krótkiej modlitwy przed posiłkami i w różnych porach dnia.

 Staramy się rozmawiać z naszymi podopiecznymi o prawdach wiary w sposób prosty, taki, który pozwoli im rozpoznawać je w codziennym życiu. Często do Bożej obecności i działania odwołujemy się w naszych zabawach, piosenkach i inscenizacjach.

Wprowadzamy dzieci w rytm roku liturgicznego poprzez przygotowanie do świąt, a zwłaszcza do Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Podejmujemy wraz z dziećmi pracę nad charakterem, by kształtować cnoty chrześcijanina.

Wspólnie uczestniczymy w przedszkolnych Mszach świętych, dniach skupienia i wyjazdach formacyjnych dla rodzin, a także często świętujemy po prostu to, że możemy być razem.