PATRIOTYZM

Poznajemy znaczenie symboli narodowych. Uczymy się historii i geografii naszego kraju.

Dzieci poznają sylwetki wybitnych Polaków, kulturę i tradycję swojego miejsca zamieszkania. Przedszkolaki potrafią zaśpiewać hymn narodowy, znają polskie godło i herb Warszawy. 

Wycieczki, opowieści z wakacji, zajęcia geograficzne i praca z mapą pozwalają poszerzać wiedzę o naszym pięknym kraju.