ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, PRACOWITOŚĆ

Staramy się wspólnie szukać dobra, pielęgnować je w sobie i w naszym środowisku.

Dzieci uczą się jak dbać o dobro wspólne (sale, plac zabaw), jak szanować pracę innych (nie śmiecić, nie niszczyć zabawek) i własną (utrzymywać porządek w swoich rzeczach osobistych). Dobrem jest też zdrowie, którego nie powinniśmy pochopnie narażać przez niewłaściwy tryb życia.

Wdrażamy przedszkolaki do wypełniania obowiązków (dyżury), a także do ponoszenia konsekwencji własnych wyborów i zachowań. 

Zachęcamy dzieci, by wykonywały swoje  prace do końca, przełamywały własne lenistwo, podejmowały zadania na rzecz innych (pomoc rodzicom w domu, kolegom i koleżankom w przedszkolu). Robimy to zazwyczaj poprzez zabawy edukacyjne i ciekawe zajęcia wzmacniające motywację dziecka.

Bardzo ważna wydaje nam się  umiejętność przyznania się do błędu i przeproszenia, mówienie prawdy i wiedza o tym, że wskutek kłamstwa tracimy zaufanie innych. Cennym doświadczeniem bywa przegrana, która okazuje się często cenniejsza niż nieuczciwe zwycięstwo.

Wspólnie uczymy się odróżniać dobro od zła oraz złe czyny od tych, którzy ich dokonali. Podążanie za dobrem bywa trudne, ale jest możliwe. Poprzez współpracę możemy sobie w tym wzajemnie pomagać, a jeśli współpraca okazuje się niełatwa, szukamy pokojowej drogi rozwiązywania konfliktów.