RODZINA

Troszcząc się o naszych podopiecznych, chcemy blisko współpracować z rodzicami. Uważamy, że rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem kształtowania młodego człowieka, a przedszkole powinno wspierać rodziców w ich misji budowania rodzinnej wspólnoty.

Czytaj więcej  

ROZWÓJ

Staramy się wprowadzać dzieci w świat wartości, przygotowywać do dokonywania dobrych, samodzielnych wyborów, podejmowania odpowiedzialności za swoje czyny, odkrywania swoich talentów.

Czytaj więcej  

WPROWADZENIE W WIARĘ

Jesteśmy świadomi, że troska o całościowy rozwój dziecka, wprowadzanie do modlitwy i liturgii Kościoła, kształtowanie otwartości na innych ludzi, na działanie Boga w naszym życiu i na piękno stworzenia przygotowują naszych podopiecznych, by stopniowo osiągali chrześcijańską dojrzałość.

Czytaj więcej  

WRAŻLIWOŚĆ

W naszym przedszkolu chcemy być wrażliwi na indywidualne potrzeby każdego dziecka oraz uczyć dzieci wrażliwości na potrzeby innych.

Czytaj więcej  

BEZPIECZEŃSTWO

Szczególnie istotne w pracy przedszkola jest zapewnienie bezpiecznego środowiska rozwoju, opieki i wychowania. Troszczymy się o to każdego dnia.

Czytaj więcej  

OPTYMIZM, RADOŚĆ, ŻYCZLIWOŚĆ

Staramy się, aby wspólne przebywanie w przedszkolu było dla nas źródłem radości i pobudzało do życzliwości wobec innych.

Czytaj więcej  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, PRACOWITOŚĆ

Staramy się wspólnie szukać dobra, pielęgnować je w sobie i w naszym środowisku.

Czytaj więcej  

PATRIOTYZM

Poznajemy znaczenie symboli narodowych. Uczymy się historii i geografii naszego kraju.

Czytaj więcej