29 Dec
29Dec

„I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.” Iz 11, 1 – 2 

 Tegoroczny Adwent był inny. Ktoś powie – jak każdy. Jednak u nas był wyjątkowy dodatkowo przez fakt, że przeżywamy go po raz pierwszy w gronie samych starszaków. To sytuacja bez precedensu. Przy okazji katechezy o Piśmie Świętym dzieci zachęcone do prezentacji swoich Biblii w przedszkolu, wykazywały znaczne – jak na swój wiek – zainteresowanie Biblią – zarówno Starym, jak i Nowym Testamentem. Stąd wybór projektu na Adwent: „Drzewo Jessego”. To właśnie jeden ze starszaków wyjaśnił wszystkim, kim był Jesse. Wyruszyliśmy w tym Adwencie szukać korzeni, przodków Jezusa z Nazaretu. Odkrywaliśmy wypełnienie proroctwa Izajasza o przyjściu Mesjasza, w którym porównuje się ród króla Dawida do „pnia Jessego”, a Jezusa Chrystusa – pochodzącego z pokolenia Judy i rodu króla Dawida – do „różdżki z pnia Jessego”.  

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.