Znaczenie muzyki i tańca w rozwoju dziecka

     Szkoła i przedszkole są ważnymi instytucjami w życiu dziecka. Są miejscem spotkań osób o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, gdzie bezpośredni, swobodny kontakt sprzyja kształceniu i wychowaniu. 

     Dzieci w kontaktach z muzyką, śpiewem i tańcem stają się bardziej aktywne i łatwiej nawiązują przyjaźnie. Aktywność muzyczna wpływa w znacznym stopniu na polepszenie koncentracji, ogranicza nadpobudliwość ruchową, pomaga przełamać barierę nieśmiałości. Pozwala również rozwinąć zdolności specjalne, jak również wzbogacić indywidualne zainteresowania. Dzieci w kontaktach z muzyką mają lepszą możliwość wyrażania swoich uczuć, emocji i komunikowania się ze sobą.

     Edukacja muzyczna dziecka w wieku przedszkolnym ma szczególnie doniosłe znaczenie. Muzyka bowiem, jako jeden z kierunków wychowania dziecka, w sposób istotny rozwija sylwetkę psychofizyczną dziecka, w tym percepcję, koordynację, skupienie uwagi. Doskonali także komunikację między mózgiem a ciałem, wzbogaca sferę emocjonalną i wrażliwość estetyczną. Szczególnie kształcąco wpływa  na postawę młodego człowieka jako istoty aktywnej, ekspresyjnej i twórczej. Zajęcia umuzykalniające w przedszkolu polegają na kontakcie z muzyką poprzez śpiew, zabawy ze śpiewem, grę na instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki. Istotnym elementem jest również odtwarzanie muzyki ruchem, czyli rytmika, ekspresja własna, improwizacja, inscenizacja. 

     Szeroko rozumianą funkcją zajęć umuzykalniających jest uwrażliwienie podopiecznych na wartości i piękno muzyki, dźwięków tworzących jakiś zgodny układ. Jak pisał twórca metody umuzykalnienia- rytmiki – szwajcarski muzyk i pedagog Emil Jacques-Dalcroze: „ Ciało ludzkie jest orkiestrą, w której różne instrumenty: mięśnie, uszy i oczy kierowane są przed dwóch dyrygentów – Duszę i Umysł”.  Aktywność muzyczna w wieku przedszkolnym spełnia wiele funkcji. Te uważane za pierwszoplanowe związane są z edukacją muzyczną i skierowaniem uwagi dziecka na piękno muzyki, zainteresowaniem dźwiękami oraz kształceniem umiejętności rozumienia zjawisk muzycznych. Wyniki współczesnych badań wielu pedagogów i psychologów wskazują na szczególne walory aktywności muzycznej w oddziaływaniu profilaktyczno-stymulująco- terapeutycznym. Badania dowodzą że muzyka jest czynnikiem sprzyjającym wyrównywaniu deficytów rozwojowych oraz wpływającym na wzrost poziomu funkcjonowania analizatorów słuchowego, wzrokowego oraz sfery uczuciowej. Wychowanie muzyczno–rytmiczne w przedszkolu opiera się na różnorodnych formach aktywności dziecka, co pozwala nawet najmniej zdolnemu muzycznie dziecku odnaleźć taką dziedzinę działania, w której będzie ono wstanie wykonywać powierzone mu zadanie. 

     Należy także wspomnieć, iż wczesna edukacja muzyczna ma ogromny wpływ na postępy w nauce uczniów klas wczesnoszkolnych. Wczesne zabawy melorecytacyjne, tzw. „rytmiczanki”, mają duży wpływ na rozwój pamięci, zapamiętywanie zwrotek piosenek, koncentrację i skupienie. Powiązanie nauki matematyki z ćwiczeniami muzyczno–rytmicznymi może wpływać na kształtowanie pojęć liczbowych, poczucia czasu, pojęcia kierunku, orientacji dotyczącej stosunków przestrzennych, a także oraz posługiwania się symbolami. 

     W przedszkolnym rozkładzie dnia jest wiele miejsca na prowadzenie i inspirowanie zabaw ze śpiewem lub muzyką. Mogą to być zabawy poranne wzbogacone o element muzyczny, zajęcia programowe zajęcia muzyczne, muzyka towarzysząca dzieciom w czasie zabaw swobodnych czy zabaw na powietrzu.

- Wanda Podoba, nauczycielka muzyki, tańca i rytmiki w Przedszkolu "Mała Droga"