Biblijny Adwent

„I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.” Iz 11, 1 – 2 

  Przy okazji katechezy o Piśmie Świętym dzieci zachęcone do prezentacji swoich Biblii w przedszkolu, wykazywały znaczne – jak na swój wiek – zainteresowanie Biblią, zarówno Starym jak i Nowym Testamentem. Stąd wybór projektu na Adwent: „Drzewo Jessego”. To właśnie jeden ze starszaków wyjaśnił wszystkim kim był Jesse. Wyruszyliśmy w tym Adwencie szukać korzeni, przodków Jezusa z Nazaretu. Odkrywaliśmy wypełnienie proroctwa Izajasza o przyjściu Mesjasza, w którym porównuje ród króla Dawida do „pnia Jessego”, a Jezusa Chrystusa – pochodzącego z pokolenia Judy i rodu króla Dawida – do „różdżki z pnia Jessego”.  Przez czas Adwentu codziennie rano zwoływani przez scholę dominikańską pieśnią: „Nabierzcie Ducha” zasiadaliśmy w półkolu przy zapalonych, na wieńcu adwentowym, świecach – wsłuchując się w Słowo Boże. Następnie odszukiwaliśmy obrazek, nawiązujący do tekstu i zawieszaliśmy na kolejnych gałązkach „drzewa”. Na samym szczycie tego „drzewa” jest Ten, który jest spełnieniem naszego oczekiwania. W ten sposób poznawaliśmy Historię Zbawienia ludzkości od Stworzenia Świata do Narodzin Zbawiciela. Odnajdywaliśmy obecność Boga  - zawsze miłującego i szukającego człowieka, gotowego przebaczyć i uratować – w różnych postaciach starotestamentalnych aż do objawienia się Boga w postaci ludzkiej – Jezusie Chrystusie.